18 maj

Ttela - - Familj -

I dag har Er­ik namns­dag. Nam­net är gam­malt nor­diskt och be­ty­der ”en­sam härs­ka­re”. Er­ik är ock­så ett gam­malt kung­a­namn och nam­net på Sve­ri­ges skydds­hel­gon Er­ik den he­li­ge. Det har va­rit po­pu­lärt i al­la ti­der, även om det fram till 1500-ta­let mest var för­be­hål­let adeln. Nu finns cir­ka 333 400 Eri­kar och om­kring 69 300 kal­las så. Me­del­ål­dern för till­tals­nam­net är 40 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.