Det hän­de då

Ttela - - Familj -

För 65 år se­dan, 1953, flög den ame­ri­kans­ka pi­lo­ten

Jac­que­li­ne Coch­ran så fort med ett jet­flyg­plan att hon bröt ige­nom ljud­val­len. Hon var den förs­ta kvin­nan att gö­ra det. Coch­ran var kvinn­lig pi­on­jär in­om många oli­ka om­rå­den i flyg­bran­schen. Bland an­nat var hon In­ter­na­tio­nel­la luft­farts­för­bun­dets förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.