Lu­leå hoc­key sat­sar 40 mil­jo­ner på are­nan

Ttela - - Sport -

ISHOC­KEY: In­ram­ning­en på Lu­leås ishoc­key­mat­cher i SDHL och SHL ska få sig en re­jäl an­sikts­lyft­ning. Lu­leå hoc­key in­ve­ste­rar 40 mil­jo­ner kro­nor för att mo­der­ni­se­ra an­lägg­ning­ar­na för ljud och ljus i Coop Norr­bot­ten are­na, skri­ver klub­ben på sin hem­si­da.

”Det känns fan­tas­tiskt att vi med en stor in­ve­ste­ring i topp­mo­dern tek­nik nu får möj­lig­he­ten att ska­pa en ma­gisk are­naupp­le­vel­se som kom­mer att bli helt unik in­om nor­disk ishoc­key”, sä­ger Lu­leås vd Stefan En­bom till hem­si­dan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.