Nob­ba­des till VM – slu­tar i lands­la­get

Ttela - - Sport -

FOTBOLL: Bay­ern Mün­chens an­falls­stjär­na Sandro Wag­ner togs in­te ut i den tys­ka trup­pen till fot­bolls-vm. Där­för väl­jer 30-åring­en nu att slu­ta i lands­la­get helt och hål­let.

– Jag slu­tar i lands­la­get med ome­del­bar ver­kan. Det är tyd­ligt att mitt öpp­na, är­li­ga och di­rek­ta sätt in­te pas­sar ledar­tea­met, sä­ger han en­ligt tys­ka tid­ning­en Bild.

Wag­ner har sva­rat för fem mål på åt­ta lands­kam­per. För­ra som­ma­ren var han med i det tys­ka lands­la­get som vann Con­fe­de­ra­tions Cup. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.