Fart­fest att vän­ta i Gäv­le

Ttela - - Sport -

JEN­NI­FER TILLMAN TRAVKUSK (V75-3) är jät­te­fin, han är snabb ut och bör kom­ma till spets. Där blir han in­te lätt att slå. V75 på Gäv­le vec­kan fö­re Elit­lop­pet är en tra­di­tion och det är även tra­di­tion att det blir fart­fest på Gäv­les snab­ba ba­na. Vik­ti­gas­te lop­pet är V75-6 där vin­na­ren är di­rek­tin­bju­den till Elit­lop­pet. Co­me­bac­kan­de Twis­ter Bi är bäs­ta häs­ten och han har bra chans men tvek­samt om han star­tar i Elit­lop­pet. Mest spän­nan­de att tip­pa var V75-4, kall­blods­lop­pet. Där fick man verk­li­gen job­ba in­nan ran­ken satt. I någ­ra lopp är det ojäm­na fält, som V75-5 till ex­em­pel. Det är li­te trå­kigt. Per-an­ders Jo­hans­son per-an­ders.jo­hans­son@tt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.