Pal­lar Mar­cus tuf­fa­re mot­stånd?

Ttela - - Sport -

SPÄN­NAN­DE. Fi­na­len i Dub­bel­cup­pen, V75-4 är ett på för­hand rik­tigt svårt lopp. Till sist föll tip­set­tan på Åstas Mar­cus trots att han ställs mot tuf­fa­re kon­kur­rens än van­ligt.

– Han var obe­kväm och fun­ka­de in­te bar­fo­ta se­nast. Han har haft myc­ket spa­rat vid seg­rar­na, det har in­te be­hövts att kö­ra for­ta­re. Det­ta är ett öp­pet och svår­löst lopp. Jag tyc­ker att Åstas Mar­cus ska räk­nas. Att få Björn Goop i vag­nen är ett plus, sä­ger trä­na­ren Björn Karls­son (bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.