MILJONDRAG

Ttela - - Sport -

Bren­ne Bra­kar (V75-4) har väl­digt hög ka­pa­ci­tet. Han har stått il­la till mot tufft mot­stånd på slu­tet. Visst är upp­gif­ten åter tuff men skul­le han skö­ta sig kan han ab­so­lut tram­pa runt he­la vägen. Käns­lan är att han in­te blir spe­ci­ellt hårt be­trodd, strec­kas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.