VEC­KANS NYCKLAR

Ttela - - Sport -

Twis­ter Bi (V75-6) vi­sa­de su­perka­pa­ci­tet i fjol. Nu har han va­rit sjuk och va­rit ifrån i fem må­na­der. Jer­ry Ri­or­dans häs­tar bru­kar var i ord­ning di­rekt och vi tip­par att Twis­ter Bi hit­tar till led­ning. Där­med är det bra chans, om­gång­ens bäs­ta spik.

Ang­le of Attack (V75-5) el­ler möj­li­gen

Ba­ron Gift tar led­ning­en. Des­sa bå­da kryd­dat med Ju­vels Boy som gör in­tres­sant de­but i ny re­gi bil­dar ett starkt lås på V75.

Mes­han (V75-3) har form och han har tre seg­rar i ra­den. Des­sa är dock tag­na i mon­té och han har ald­rig vun­nit sul­ky­lopp. SPIK LÅS AV­SLAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.