Bajs­bak­te­ri­er van­li­ga på köks­svam­pen

Ttela - - Konsument -

HYGIEN: Brit­tis­ka kon­su­ment­tid­ning­en Which? har ana­ly­se­rat van­li­ga fö­re­mål i ett hem för att le­ta ef­ter bak­te­ri­er. Det äck­li­gas­te var – köks­svam­pen med grön skrubb­si­da. Här fanns för­u­tom de harm­lö­sa bak­te­ri­er­na även bajs­bak­te­ri­er. ”Svam­pen kan va­ra den störs­ta bak­te­ri­e­här­den i hem­met”, kon­sta­te­ras i ana­ly­sen. Bajs­bak­te­ri­er­na åter­fanns även på te­ko­ka­rens hand­tag och sop­hin­ken. Rå­det till bätt­ring är hand­tvätt med tvål i 20 se­kun­der, by­ta ut svam­pen var­je vec­ka och där­e­mel­lan tvät­ta den i hög tem­pe­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.