Fler vill spa­ra håll­bart till si­na barn

Ttela - - Konsument -

SPARANDE: Att re­gel­bun­det läg­ga un­dan en slant till si­na barn el­ler barn­barns fram­tid är nå­got många svens­kar gör. Allt fler väl­jer dess­utom håll­ba­ra spa­ral­ter­na­tiv, en­ligt Pri­va­ta Af­fä­rer.

– In­tres­set väx­er ex­plo­sions­ar­tat, sä­ger Ni­na Wal­tré, Na­tur­skydds­för­e­ning­ens ex­pert på grönt sparande, till tid­ning­en.

I hös­tas lan­se­ra­des Sva­nen­märk­ning för fon­der, nå­got som 14 styc­ken har fått hit­tills. And­ra gui­der för den som vill spa­ra håll­bart är Håll­bar­hets­pro­fi­len, Mor­ningstars håll­bar­hets­fond och Fair Fi­nan­ce Gui­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.