Fler kö­per klä­der på stor­mark­na­den

Ttela - - Konsument -

SHOPPING: En­ligt Kon­su­mentrap­por­ten har det bli­vit van­li­ga­re att kö­pa klä­der hos dag­lig­va­ru­han­delns stor­mark­na­der, skri­ver Ica­ny­he­ter. I Kon­su­mentrap­por­ten har cir­ka 5 200 svens­kar sva­rat på frå­gor i en webb­pa­nel.

To­ny Holm­berg är vd för Ica Spe­ci­al.

– Allt fler mo­de­köp flyt­tar till e-han­deln. Men den för­flytt­ning­en hand­lar till stor del om med­vet­na in­köp av kän­da va­ru­mär­ken. Det be­ty­der att allt fler klä­din­köp som styrs av pris och funk­tion hand­las på im­puls, till ex­em­pel i sam­band med ma­tin­köp, sä­ger han till Ica­ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.