Stor skill­nad på frys­ta ka­nel­bul­lar

Ttela - - Konsument -

TEST: Nio sor­ters frys­ta ka­nel­bul­lar, så­väl fär­diggräd­da­des som för­ba­ka­de och ogräd­da­de, har smak­testats av Ica­ku­ri­rens pa­nel. Med­lem­mar­na har även tit­tat, luk­tat och känt på al­la fab­ri­ka­ten, som ti­nats, värmts och gräd­dats en­ligt in­struk­tio­ner­na. Go­dast var Fin­dus för­gräd­da­de. Ett en­da minus fick bul­lar­na, att de var för lå­ga.

Sämst i test blev Ike­as ogräd­da­de. ”Lim­smak. Skänd­ligt oät­lig. Choc­ke­ran­de vid­rig. Var­nan­de doft.”

Näst bäst blev Coops fär­diggräd­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.