Ton­års­be­rät­tel­sen fort­sät­ter

Ttela - - Tv Guide -

Nu kom­mer and­ra sä­song­en av ”Tret­ton skäl var­för”, den om­ta­la­de dra­ma­se­ri­en som kret­sar kring en tjejs själv­mord. I den förs­ta sä­song­en tog ton­å­ring­en Han­nah Ba­ker (Kat­he­ri­ne Lang­ford) sitt liv. Ef­ter hen­nes död fick hen­nes vän och hem­li­ga kär­lek Clay Jensen (Dy­lan Min­net­te) en lå­da med 13 kas­sett­band med in­spel­ning­ar som för­kla­ra­de var­för hon be­gick själv­mord. De nya av­snit­ten ut­spe­lar sig ba­ra någ­ra må­na­der ef­ter. Netflix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.