Le­ver in­te i en per­fekt värld

Ttela - - Insänt -

Svar på ”Var sak på sin plats”, 12 sep­tem­ber.

Snäl­la du med sig­na­tu­ren ”Var sak på sin plats”. I en per­fekt värld skul­le det ju in­te fin­nas någ­ra fel­sor­te­ra­de so­por över­hu­vud­ta­get. Men ty­värr le­ver vi ju långt ifrån en per­fekt värld. Om du ha­de läst he­la in­sän­da­ren, så stod det att ”för allt an­nat skräp som in­te kan sor­te­ras di­rekt”. Där­med skul­le ren­håll­ning­en åt­minsto­ne slip­pa ploc­ka upp skrä­pet. Och så frå­gar du ”vem ska då sor­te­ra det?” Har du fun­de­rat på VEM det är som sor­te­rar des­sa so­por idag...?? För­res­ten pas­sar jag till­ba­ka rå­det att tän­ka till in­nan du kom­men­te­rar en insändare.

Finns vil­jan...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.