Blir byg­ge på Knor­ren

Ttela - - Insänt -

Ty­värr blir det ett bo­stads­byg­ge på Knor­ren, när nu Troll­hät­te­bor­na har rös­tat för det­ta, hop­pas att de är nöj­da med det­ta. OBS att in­te al­la som rös­ta­de var för det­ta. Men nu får vi le­va med ett S-sty­re i Troll­hät­tan i fy­ra år till.

Lennart

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.