Nu gör som­ma­ren come­back

Ttela - - Nyheter - JOHAN LIN­DAHL 0520-42 26 00 johan.lin­dahl@ttela.se

Ef­ter en helg med regn och rusk kom­mer som­mar­vär­men till­ba­ka i mit­ten av näs­ta vec­ka – åt­minsto­ne till­fäl­ligt. Tem­pe­ra­tu­rer upp emot 23 gra­der vän­tas, så var­för in­te pas­sa på att va­ra ute i so­len och kanske till och med ta ett bad?

Reg­net och hösttem­pe­ra­tu­rer­na om­kring tolv gra­der ver­kar fort­sät­ta även un­der hel­gen. Upp emot tio mil­li­me­ter regn vän­tas fal­la och det finns risk för sku­rar än­da fram till mån­dag.

– Ett regn­om­rå­de lig­ger över ert om­rå­de som ska ha dra­git för­bi la­gom till mån­dag, sä­ger me­te­o­ro­lo­gen Erik Rin­de­skär på vä­der­tjäns­ten Foreca.

MEN PÅ ONS­DAG kom­mer den – vär­men från At­lan­ten. Un­der ons­da­gen kan vi få tem­pe­ra­tu­rer upp emot 23 gra­der i vårt om­rå­de be­ro­en­de på mol­nig­he­ten.

– Det hör ihop med ett låg­tryck som tving­ar upp vär­men från At­lan­ten, sä­ger han.

Den var­ma luf­ten ser ut att hänga kvar än­da fram till näs­ta helg.

– Un­der tors­dag, fre­dag och lör­dag skul­le ni kun­na få upp mot 20 gra­der. Det be­ror även här på mol­nig­he­ten, men som lägst 17, sä­ger Erik Rin­de­skär.

Dock ska in­te den var­ma luf­ten re­sul­te­ra i nå­gon ås­ka, och vin­dar­na ser ut att bli mått­li­ga till stund­tals fris­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.