Fak­ta: Da­lai la­ma

Ttela - - Nyheter -

* Född 6 ju­li 1935 i då­va­ran­de Ti­bet.

* Är den högs­ta le­da­ren för gel­ug-sko­lan in­om den ti­be­tans­ka budd­his­men.

* Har det re­li­giö­sa nam­net Jet­sun Jamp­hel Nga­wang Lobsang Yes­he Ten­zin Gy­atso, som be­ty­der He­li­ge her­re, vän­lig ära, barm­här­tig, trons för­sva­ra­re, hav av vis­het men föd­des med nam­net Lha­mo Dhondrub.

* Fick No­bels freds­pris 1989 för ”sitt mot­stånd mot att an­vän­da våld i sin kamp för att åter­få sitt folks fri­het”. 2007 till­de­la­des Da­lai La­ma den ame­ri­kans­ka kon­gres­sens guld­me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.