Fak­ta: Så många un­der­känns

Ttela - - Nyheter -

To­talt ge­nom­för­des 9 051 upp­kör­ning­ar i Vä­ners­borgs­di­strik­tet un­der 2017. 5 564 av dem blev un­der­kän­da.

54,2 pro­cent av kun­skaps­pro­ven i Ud­de­val­la och Vä­ners­borg förs­ta halv­å­ret 2018 un­der­kän­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.