Hy­res­gäst hyr­de ut sin bo­stad – vräks

Ttela - - Sverige -

GÖ­TE­BORG: En hy­resvärd som vräkt en lä­gen­hets­in­ne­ha­va­re som olov­ligt hyrt ut sin bo­stad via Airb­nb gjor­de en­ligt Svea hov­rätt rätt, skri­ver Hem & Hy­ra. Hy­res­gäs­ten ha­de un­der fle­ra år med jäm­na mel­lan­rum hyrt ut sin lä­gen­het i cen­tra­la Gö­te­borg, ut­an att be vär­den om lov. Även ef­ter att hy­res­vär­den upp­täckt det och bett att andra­hands­ut­hyr­ning­en skul­le upp­hö­ra fort­sat­te verk­sam­he­ten.

Be­slu­tet i Svea hov­rätt kan in­te över­kla­gas. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.