Själv­kö­ran­de bi­lar snart på svens­ka vägar

Ttela - - Sverige -

SVE­RI­GE: Vol­vo Cars har fått grönt ljus för att tes­ta si­na själv­kö­ran­de bi­lar på svens­ka vägar, rap­por­te­rar Di Di­gi­tal. Det är Trans­port­sty­rel­sen som har gett klar­tec­ken för tes­ter­na, som ska gö­ras på fle­ra vägar i Gö­te­borgs­om­rå­det. En­ligt till­stån­det från Trans­port­sty­rel­sen får bi­lar­na in­te kö­ra for­ta­re än 60 kilo­me­ter i tim­men, bi­len får in­te hel­ler gö­ra fil­by­ten i det själv­kö­ran­de lä­get och fö­ra­ren mås­te he­la ti­den hål­la minst en hand på rat­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.