Sjuk­dom av­bröt Madsen­rät­te­gång

Ttela - - Världen -

DAN­MARK: Dra­ma­tik ut­bröt mitt i slut­ske­det av mord­rät­te­gång­en mot Pe­ter Mad­sen – när en do­ma­re in­sjuk­na­de och am­bu­lans till­kal­la­des.

Lek­man­na­do­ma­ren ska va­ra ut­om livs­fa­ra, men om den­ne in­te kan åter­vän­da mås­te för­hand­ling­en tas om.

– En olyck­lig si­tu­a­tion, men det är ju ut­an­för al­las kon­troll. Nu får vi se vad som hän­der, sa­de åkla­ga­ren Kristi­an Kirk Pe­ter­sen.

Mad­sen, som dömts för mord på den svens­ka jour­na­lis­ten Kim Wall, skul­le få ve­ta om livs­tids­straf­fet fast­ställs el­ler mild­ras. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.