Men det kan ju bli ka­os!?

Ttela - - Världen -

Visst. Sär­skilt om många län­der väl­jer helt oli­ka jäm­fört med si­na grannar. Fast det kan de ju som sagt gö­ra re­dan i dag – ut­an att för den skull ha gjort det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.