Vind­kraft ökar dansk el

Ttela - - Ekonomi -

Dan­marks förs­ta sto­ra kust­nä­ra vind­kraftspar­ker, Ves­ter­hav Syd och Nord, ska öka lan­dets ener­gi­pro­duk­tion med över 10 pro­cent, be­räk­nar Vat­ten­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.