Hår­da­re kon­troll av frys­ta grön­sa­ker

Ttela - - Konsument -

LIVS­ME­DEL: Frys­ta grön­sa­ker som ko­kats lätt in­nan de pac­kats ska kon­trol­le­ras li­ka hårt när det gäl­ler lis­te­ri­a­bak­te­ri­er som an­nan ät­fär­dig mat. Det­ta ef­ter ett stort ut­brott i fem län­der or­sa­kat av lis­te­ria i fryst majs och grön­saks­bland­ning­ar.

– Lis­te­ria i frys­ta grön­sa­ker är nytt för oss. Er­fa­ren­he­ter­na från det här ut­brot­tet vi­sar att fö­re­ta­gen och kon­troll­myn­dig­he­ter­na be­hö­ver skär­pa kon­trol­ler­na, sä­ger Pontus El­vingsson, stats­in­spek­tör på Livs­me­dels­ver­ket på myn­dig­he­tens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.