Fak­ta: Så gjor­des testet

Ttela - - Konsument -

* Vi köp­te åt­ta sor­ters mel­lan­rostat brygg­kaf­fe i van­li­ga bu­ti­ker. Vi brygg­de kaf­fet i li­ka­da­na kaf­fe­bryg­ga­re och do­se­ra­de en­ligt an­vis­ning­ar­na på pa­ke­ten.

* Kaf­fet ser­ve­ra­des ny­bryggt i num­re­ra­de mug­gar. Hal­va pa­ne­len bör­ja­de provsma­ka kaf­fet med de lå­ga num­ren, and­ra hal­van de höga. Kaf­fet av­sma­ka­des nå­got av­sval­nat.

* Kaf­fet ser­ve­ra­des svart ut­an soc­ker. Det fanns kran­vat­ten att dric­ka och smör­gås­rån.

* Kom­men­ta­rer­na är häm­ta­de ur test­del­ta­gar­nas pro­to­koll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.