Satc-stjär­na blev ing­en val­vin­na­re

Ttela - - Kultur & Nöje - TT-AFP

Cynt­hia Nix­on för­lo­ra­de pri­mär­va­let om att bli De­mo­kra­ter­nas gu­ver­nör­skan­di­dat i del­sta­ten New York.

De­mo­kra­ter i New York rös­ta­de på tors­da­gen om sit­tan­de gu­ver­nör Andrew Cu­o­mo ska få nytt för­tro­en­de el­ler om han bör er­sät­tas av Sex and the ci­ty-skå­de­spe­la­ren Cynt­hia Nix­on.

Andrew Cu­o­mo vann med 66 pro­cent av rös­ter­na mot Synt­hia Nix­ons 34, en­ligt ame­ri­kans­ka me­di­er.

Det var i mars som Cynt­hia Nix­on med­de­la­de att hon skul­le för­sö­ka bli del­sta­tens förs­ta kvinn­li­ga gu­ver­nör.

– Han är en er­fa­ren man och hon är helt oer­fa­ren. Vi har re­dan en helt oer­fa­ren kille i Vi­ta hu­set, så var­för sät­ta en i Al­ba­ny (hu­vud­stad i del­sta­ten New York)?, sä­ger New York-bon Jack Bu­cha­nan till AFP, med en blink­ning till den lo­kalt myc­ket im­po­pu­lä­re pre­si­den­ten Do­nald Trump.

Bild: BEBETO MATTHEWS

VALDES IN­TE. Sex and the ci­ty­skå­de­spe­la­ren Cynt­hia Nix­on nåd­de in­te he­la vägen fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.