Nytt bo­lag ska ex­plo­a­te­ra stads­de­len Vår­vik

Ttela - - Nyheter -

* Vid års­skif­tet bil­das dot­ter­bo­la­get Troll­hät­tan Ex­plo­a­te­ring AB, som ut­an vinst­in­tres­se ska ex­plo­a­te­ra och säl­ja bygg­rät­ter­na på Strids­berg/knor­ren, och er­sät­ta kom­mu­nen för ga­tu­ar­be­ten. Det be­stäm­de kom­mun­full­mäk­ti­ge i vec­kan. Oli­ka al­ter­na­tiv har ut­retts; ge­nom bo­lags­for­men be­las­tas in­te kom­mu­nens in­ve­ste­ring­s­och re­sul­tat­bud­get sam­ti­digt som det blir enkla­re att han­te­ra moms, skat­te­frå­gor med me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.