Fak­ta: Bi­o­gas i Fyr­bo­dal

Ttela - - Nyheter -

* Ti­di­ga­re har det fun­nits sex styc­ken tank­sta­tio­ner för bi­o­gas i Fyr­bo­dal; Ly­se­kil, Munke­dal, Ud­de­val­la, Troll­hät­tan, Vä­ners­borg och Brå­lan­da.

* Un­der vec­kan in­vig­des fy­ra till; Dals Ed, Bengts­fors; Mellerud och Strömstad.

* Viss­te du att ett års göd­sel från en ko räc­ker till att kö­ra 400 mil på bi­o­gas.

* Det som blir över vid bi­o­gas­till­verk­ning­en ger ett kraft­fullt bi­o­göd­sel. På så vis kan nä­rings­äm­ner­na åter­fö­ras till na­tu­ren.

* Bi­o­gas tan­kas i ki­lo i stäl­let för li­ter.

* De fles­ta gas­bi­lar kan kö­ras 40-60 mil på en tank­ning gas.

* I dag drivs ett 50-tal kom­mu­na­la for­don i Mellerud med bi­o­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.