Stu­die: Det föds för få barn i ri­ka län­der

Ttela - - Världen -

VÄRLDEN: Det föds in­te till­räck­ligt många barn för att be­hål­la be­folk­ningsni­vån i fle­ra av värl­dens ri­ka­re län­der. Det fram­går av en ny rapport från In­sti­tu­te of He­alth Metrics and Eva­lu­a­tion (IHME) vid Uni­ver­si­ty of Washing­ton i Se­att­le.

Ali Mok­dad, pro­fes­sor vid IHME, sä­ger att den en­skilt vik­ti­gas­te fak­torn för be­folk­nings­till­växt är ut­bild­ning.

– Om en kvin­na ut­bil­dar sig mer till­bring­ar hon fler år i sko­lan, se­na­re­läg­ger si­na gra­vi­di­te­ter och kom­mer där­för att få fär­re barn, sä­ger han. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.