”Al­la mås­te va­ra hund­ra pro­cent”

Ttela - - Sport - JOHANNA JOSEPHSSON 0520-42 27 46 johanna.josephsson@ttela.se

MOT DIVISION 1. När förs­ta om­gång­en av division 1-kva­let ska av­gö­ras ta­lar allt för FC Troll­hät­tan. La­get har till och med råd att för­lo­ra med två mål. Men hur han­te­rar man det egent­li­gen? – Det är ing­et vi tän­ker på. Vi ska gå in och kö­ra för vinst, sä­ger FCT:S Ron­ni Mleczko­vicz.

Ef­ter att FC Troll­hät­tan sla­git Hal­mia med 3-0 hem­ma och Hal­mia se­dan be­seg­rat IFK Ber­ga med 4-1 ta­lar det mesta för FC Troll­hät­tan. När la­get nu åker till Kal­mar för match mot IFK Ber­ga har man till och med råd att för­lo­ra med två mål och än­då gå vi­da­re till and­ra om­gång­en av kva­let till division 1.

– Vi vet om för­ut­sätt­ning­ar­na men det är ing­et vi tän­ker på. Vi har för­be­rett oss pre­cis som van­ligt. Det har va­rit bra trä­ning­ar i vec­kan där vi har gått ige­nom hur vi ska spe­la i för­svars- och an­falls­spe­let. Vi vet vad som krävs av oss, sä­ger Ron­ni Mleczko­vicz. Vad är det som krävs?

– En toppre­sta­tion. Al­la mås­te va­ra hund­ra pro­cent, även de som sit­ter vid si­dan.

Att det krävs toppre­sta­tio­ner är ing­et nytt för FCT. Un­der he­la hös­ten har de va­rit tvung­na att pre­ste­ra på topp, men än är ener­gin in­te slut.

– Jag tyc­ker att vi fått mer ener­gi nu när det står mer sa­ker på spel. Det är för så­da­na här mat­cher som vi spe­lar, det är mer in­spi­re­ran­de än att till ex­em­pel mö­ta Nord­värm­land bor­ta i se­ri­en.

Kva­let är det förs­ta i kar­riä­ren för Mleczko­vicz.

– Jag har ald­rig spe­lat så­da­na här ty­per av mat­cher, det är väl­digt kul, sä­ger han. Hur är det med ner­ver­na då? – Jag har inga ner­ver, jag är is­kall. Även hans trä­na­re Wil­li­am Lun­din ver­kar ha koll på si­na ner­ver.

– Det är klart att det finns en an­spän­ning, pre­cis som in­för al­la mat­cher. Det är en ty­pisk da­gen in­nan match-käns­la, det ska bli kul.

Lu­din och FCT åker till Kal­mar ut­an ska­da­de Emil Ni­klas­son, Se­an Co­na­boy och Adam Eng­el­brekts­son, men Jo­han Lund­gren då?

– Han kör­de fullt i går (tors­dag) och jag räk­nar med att han är ut­tag­nings­bar, sä­ger Lun­din, da­gen in­nan match.

Bild: SEBASTIAN LAMOTTE

Ron­ni Mleczko­vicz och FCT är tre mat­cher i från division 1. Den förs­ta av­görs på lör­da­gen mot IFK Ber­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.