Trail­run slår nytt del­ta­gar­re­kord

Ttela - - Sport -

TERRÄNGLÖPNING: Det blir nytt del­ta­gar­re­kord i årets upp­la­ga av Krop­pe­fjäll Trail­run, täv­ling­en över stock, sten och i mör­ker som av­görs sen ef­ter­mid­dag och kväll un­der lör­da­gen.

När ar­ran­ge­ran­de OK Krop­pe­fjäll och SK Gra­nan läs­te av an­ta­let del­ta­gan­de lag sent tors­dag kväll var to­talt 136 lag an­mäl­da.

Sex lag kom­mer att ta sig an ma­ra­ton­di­stan­sen (42 km), 64 lag 21 kilo­me­ter och 66 lag har valt 10,5 kilo­me­ter.

Bild: SI­MON HASTEGÅRD

ELITSERIEN. IFK Vä­ners­borg fick en bra start i bor­t­a­mat­chen mot Tel­lus på fre­dags­kväl­len. Re­dan ef­ter två mi­nu­ter tog man led­ning­en ef­ter mål av Joakim Hedqvist. Tio mi­nu­ter se­na­re utö­ka­de Joakim Jo­hans­son led­ning­en till 2-0 in­nan Hedqvist gjor­de sitt and­ra mål för kväl­len när han drog dit bol­len från 30 me­ter. Tel­lus kun­de se­dan re­du­ce­ra till 1-3 in­nan förs­ta halv­lek var över. Tel­lus fick in yt­ter­li­ga­re en re­du­ce­ring och när den här tid­ning­en gick i tryck var ställ­ning­en 2-3. Läs allt om mat­chen på ttela.se och i mån­dags­tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.