SÖN­DAG 11 NO­VEM­BER

Ttela - - Sport -

Den all­svens­ka guld­stri­den le­ver in i det sis­ta, men det är AIK som har allt i eg­na hän­der in­för av­gö­ran­det. För IFK Norr­kö­ping gäl­ler det att vin­na sin match och hop­pas på att Kal­mar be­seg­rar ”Gna­get”. C MORE FOT­BOLL & C MORE LI­VE 5 14.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.