Sport­hjäl­tar mö­ter sport­hjäl­tar

Vem kan slå An­ja

Ttela - - Tv Guide - Eme­lie Isacs­son/tt

An­ja Pär­son och Pe­ter ”Fop­pa” Fors­berg lå­ter sig ut­ma­nas av olym­pis­ka mäs­ta­re och guld­me­dal­jö­rer i ”Vem kan slå An­ja och Fop­pa”. Pro­gram­met är en upp­föl­ja­re till tit­tar­suc­cén ”Vem kan slå Filip och Fredrik” som sän­des mel­lan 2008 och 2012, då Filip Ham­mar och Fredrik Wi­kings­son tam­pa­des mot bå­de kän­da och okän­da per­so­ner i fy­sis­ka gre­nar och klu­ri­ga ut­ma­ning­ar. I ”Vem kan slå An­ja och Fop­pa” stäl­ler sig An­ja Pär­son och Pe­ter Fors­berg, mot sport­pro­fi­ler som Su­san­na Kal­lur, Stefan Holm, Sa­rah Sjö­ström, Jesper Blomqvist och Bör­je Sal­ming. Pro­gram­met leds av Jes­si­ca Al­me­näs och Ca­ri­na Berg.

En­ligt Pe­ter Fors­berg var det stund­tals en tryckt stäm­ning i stu­di­on.

– När det bör­ja­de dra ihop sig var var det verk­li­gen på liv och död, sä­ger han.

Fo­to: Magnus Ragn­vid/ka­nal 5

An­ja Pär­son och Pe­ter ”Fop­pa” Fors­berg mö­ter sport­pro­fi­ler i tuf­fa gre­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.