Köt­tä­ta­re – men till vil­ket pris?

Ttela - - Tv Guide -

”Do­ku­ment ut­i­från” vi­sar jour­na­lis­ten Be­noît Bring­ers do­ku­men­tär ”Köt­tä­ta­rens di­lem­ma”. Hur be­hand­las dju­ren som ska ham­na på vår tall­rik? Kan vi äta kött med gott sam­ve­te?

SVT2 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.