Sa­miskt hant­verk står i cent­rum

Ttela - - Tv Guide -

”Dröm­mar­nas hant­verk” hand­lar om tre sa­mis­ka hant­ver­ka­re som för­sö­ker hit­ta sin egen väg. I två av­snitt får vi se hur de för­be­re­der sig in­för en ut­ställ­ning för unga sa­mis­ka form­gi­va­re. SVT2 18.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.