Pro­mi­sed land

Ttela - - Tv Guide -

Gi­rig­het, mil­jö­för­stö­ring och en gnut­ta kär­lek. Gus Van Sant be­rät­tar en upp­rö­ran­de historia om hän­syns­lö­sa ex­plo­a­tö­rer. Ojämnt med en fan­tas­tisk en­semb­le, med bland and­ra Matt Da­mon. (USA, 2012)

SVT1 22.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.