Ba­rack och Michel­le Oba­mas

Ttela - - Tv Guide -

pro­duk­tions­bo­lag Hig­her Ground Pro­duc­tions har köpt rät­tig­he­ter­na till Mi­chael Lewis bok ”The fifth risk”, för att gö­ra en Net­flix-se­rie. Bo­ken är kri­tisk till Trump-ad­mi­nist­ra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.