Vård i li­vets slut­ske­de kan flyt­tas

NY­HE­TER: Den pal­li­a­ti­va vår­den på Regn­bå­gen i Vä­ners­borg har va­rit ho­tad av ned­lägg­ning. Nu är för­sla­get att verk­sam­he­ten ska flyt­tas och de­la lo­ka­ler med ett äldre­bo­en­de.

Ttela - - Sidan 1 - MATILDA SÄDÅS 0520-42 26 00 matilda.sa­[email protected]

Ett in­ringt larm om en kniv­be­väp­nad man fick po­li­sen att ryc­ka ut till Syl­te­sko­lan. Det vi­sa­de sig snart va­ra ett falsklarm, men po­li­sen ser än­då all­var­ligt på hän­del­sen.

SOS Alarm fick vid 14-ti­den un­der tors­da­gen in ett sam­tal om att en kniv­be­väp­nad man skul­le ha be­fun­nit sig ut­an­för Syl­te­sko­lan i Troll­hät­tan. En po­lis­pa­trull åk­te till plat­sen, men lar­met vi­sa­de sig va­ra falskt.

– Det fanns ing­en sub­stans i på­stå­en­det. Det har allt­så in­te ex­i­ste­rat nå­gon kniv­be­väp­nad man och finns ing­en hot­bild mot sko­lan, sä­ger To­bi­as Land, polisens jour­ha­van­de för­un­der­sök­nings­le­da­re i Troll­hät­tan.

Trots det­ta ser po­li­sen all­var­ligt på hän­del­sen.

– Det ska­par stor oro i onö­dan och kos­tar re­sur­ser för po­li­sen, sä­ger To­bi­as Land.

Ef­ter hän­del­sen ska en per­son ha häm­tats till för­hör och an­hål­lits miss­tänkt för falsklarm. Vet ni var­för per­so­nen ringt in till SOS Alarm och hit­tat på det här?

– Det kan jag in­te sä­ga någon­ting om, sä­ger To­bi­as Land.

Vid halv fy­ra­ti­den på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen upp­ger Ola Kle­i­nert, jour­ha­van­de för­un­der­sök­nings­le­da­re i Troll­hät­tan, att per­so­nen släppts, men att miss­tan­kar­na kvar­står.

Bild: JOACHIM NYWALL

FUNDERSAMMA. Le­na Was­sén, Eva Nor­ling och Ka­ta­ri­na Johansson stu­de­rar rit­ning­ar­na över de lo­ka­ler som kan kom­ma att bli de­ras nya ar­bets­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.