Tu­ris­ta på Kos­ter

Ttela - - Insänt -

Åk bå­ten från Strömstad till Ko­s­te­rar­ki­pe­la­gen, när du kom­mer fram är ut­sik­ten stor­sla­gen. Klätt­ra se­dan upp till öns högsta topp, där kan man dric­ka ja­va ur med­havd kaf­fe­kopp. Där­på kan man ta ki­ka­ren och spa­na ut mot Vä­derö­ar­na, är sik­ten klar kan du se de mäk­ti­ga, rul­lan­de brott­sjö­ar­na.

Har man tur blir man röd om kin­den, det kan man i så fall tac­ka den fris­ka väs­tan­vin­den. Här up­pe har du inga krav det en­da du ser är ett blått skum­man­de hav. När land­ska­pet till sist lig­ger som ett vitt höl­je kom­mer lu­cia skri­dan­de med sitt föl­je. God Jul!

Tho­mas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.