Po­si­tivt ef­ter sam­tal om Väst­sa­ha­ra

Ttela - - Världen -

VÄST­SA­HA­RA: Ton­gång­ar­na var för­hål­lan­de­vis po­si­ti­va när två da­gar av Fn-led­da sam­tal med par­ter­na i kon­flik­ten i Väst­sa­ha­ra av­slu­ta­des.

– En fred­lig lös­ning på den här kon­flik­ten är möj­lig, sä­ger Fn-sän­de­bu­det Horst Köhler, fö­re det­ta tysk pre­si­dent, till re­port­rar i Genè­ve.

Run­dan i Genè­ve kom till se­dan FN:S sä­ker­hets­råd i en re­so­lu­tion i april ma­na­de själv­stän­dig­hets­rö­rel­sen Po­li­sa­rio och Ma­roc­ko att gö­ra sig re­do för sam­tal. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.