För­e­ning­en Troll­hät­te­bor

Ttela - - Familj -

Un­der ru­bri­ken Mitt kul­tur och te­a­ter­liv be­rät­ta­de Ma­ria Zef­fer om sitt liv med scen­de­but som femå­ring och ak­tiv i ama­tör­te­a­ter­för­e­ning­en vid sju års ål­der. Flyt­ten från Nynäs­hamn till Troll­hät­tan med stu­di­er vid Pol­hems­gym­na­si­et gav ef­ter te­a­ter­kur­ser en roll­plats i Te­a­ter Har­lekins – Anders Mag­nus Ett Stran­na­barn. På sce­ner­na sam­ver­ka­des det med så­väl Lars Ax­els­son, Jan-ove Bern­ts­son som Bengt Jacobs­son.

Ef­ter Ska­ra Skolscen blev dock yr­kes­ba­nan ko­kers­ka, men Bengt Ja­kobs­son såg bå­de po­ten­ti­al och am­bi­tion hos Ma­ria var­vid Nice Pe­op­le satte fart på kar­riä­ren och med Lä­ke­rol var sce­ner­na Ma­ri­as. Ti­teln Skrattcoach er­hölls. Kom­man­de år blir det Rakt ner i Fic­kan. Ma­ria tac­ka­des med ap­plå­der och en Ström­karl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.