Ze­nit Brick och Mån­prin­sen ba­ra bäst i jack­po­tom­gång

Ttela - - Sport -

10 Vo­lo­ci­ty de Vie är kanske den star­kas­te i fäl­tet och Jor­ma Kon­tio lär kö­ra of­fen­sivt. For­men ver­kar ock­så va­ra bra. 9 Min­nestads el Pa­so V75-vann i över­läg­sen stil se­nast han gäs­ta­de Bergså­ker och femå­ring­en ver­kar va­ra på ”g” igen att dö­ma av se­nas­te se­gern. Med he­la sju streck känns det som hel­täckt.

4 Tsar Brod­de el­ler

6 Bu­dets Lasse som tip­set­ta är en smak­sak. Den sist­nämn­de lär spet­sa och kan bli svår­fång­ad i ledning me­dan Tsar Brod­de är mer stark än snabb och tål grov­jobb. 7 Our So­le­a­do och

12 Mell­by Goo­fy är out­si­ders.

3 Ze­nit Brick i ledning kont­ra­de ut Na­dal Bro­li­ne näst se­nast och vann, vil­ket var starkt gjort. Och, se­nast i dö­dens på Na­dal Bro­li­ne i Guld­fi­na­len och än­då tvåa, klart fö­re en snabbt av­slu­tan­de Pro­pul­sion. Med tan­ke på att

10 On Track Pi­ra­ten fick bak­spår är det gi­vet att spi­ka Ze­nit Brick.

12 Mån­prin­sen AM har över­ty­gat stort i fem ra­ka seg­rar och visst ser el­va­å­ring­en oslag­bar ut. Lä­get med dubb­la tillägg i ett 15-häs­tarsfält är gi­vet­vis odds­hö­jan­de men bå­de häst och kusk är van vid de här för­ut­sätt­ning­ar­na. 2 Yrr och 3 Ra­mon Dek­kers är en stark duo från Ro­bert Berg­hs stall, men 5 Viscount och 9 Glo­bal Un­de­ci­ded har ock­så hög ka­pa­ci­tet för klas­sen. Ry­sa­re är Umeå-häs­ten 6 Spe­ci­al Ma­jor. 10 Ri­ta CD har spring­spår på tillägg och Kaj Wi­dell kom­mer sä­kert att ut­nytt­ja det. In­te så att det blir ledning men väl en bra po­si­tion och i som­ras vi­sa­de den här fy­ra­å­ring­en hög ka­pa­ci­tet genom att vin­na V75 på Bergså­ker och se­dan Di­a­mant­sto­ets fi­nal på Sol­val­la. Jag nö­jer mig med fy­ra streck här. 9 Disco Vo­lan­te vann från spets när jag kör­de ho­nom och nu se­nast av­slu­ta­de han ry­kan­de som V75-tvåa från svårt lä­ge. Spik på lil­la och fem på sto­ra sy­ste­met.

THO­MAS SY­STEM

V75-1: 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Res: 5-3. V75-2: 4, 6, 7, 12. Res:10-1 . V75-3: 3 Ze­nit Brick. Res: 10-1. V75-4: 12 Mån­prin­sen AM. Res: 2-8. V75-5: 2, 3, 5, 6, 9. Res: 7-4. V75-6: 1, 2, 10, 13 . Res: 12-15. V75-7: 1, 3, 4, 6, 9. Res: 11-10 . Sy­ste­met är på 2800 ra­der och kos­tar 1400 kro­nor. Om man ock­så sing­el­strec­kar num­mer 9 Disco Vo­lan­te i av­del­ning 7 blir det sy­ste­met på 560 ra­der och det kos­tar då 280 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.