Av­slu­tar med svensk jaz­zi­kon

I det sista av­snit­tet av ”Så myc­ket bätt­re” tol­kar ar­tis­ter­na den svens­ka jaz­zi­ko­nen Mo­ni­ca Zet­terlund.

Ttela - - Tv Guide - Lin­da We­lin-ber­ger

UNDERHÅLLNING

Så myc­ket bätt­re TV4 20.00

I den för­ra sä­song­en hyl­la­des det fram­gångs­ri­ka dans­ban­det Sven-ing­vars front­fi­gur Sven-erik Mag­nus­son. I år är det skå­de­spe­la­ren och jazz­sång­ers­kan Mo­ni­ca

Zet­terlunds (1937–2005) låt­skatt som ar­tis­ter­na för­ä­rar med eg­na ver­sio­ner. Mo­ni­ca Zet­terlund finns med på Lin­nea Hen­riks­sons lis­ta över hus­gu­dar se­dan hon bör­ja­de ut­fors­ka jazzgen­ren.

– Det lig­ger myc­ket i jazz­mu­si­kerns upp­gift att pre­sen­te­ra en låt man har hört hund­ra gång­er på ett nytt sätt. Mo­ni­ca var mäs­ta­re på det, och det var otro­ligt lyx­igt att få hyl­la hen­ne, sa­de Lin­nea Hen­riks­son till TT in­för pre­miä­ren av pro­gram­met.

I av­snit­ter kom­mer Mo­ni­ca Zet­terlunds kol­le­ga och vän Kerstin Bag­ge på be­sök.

Fo­to: TV4

Lin­nea Hen­riks­son tyc­ker att Mo­ni­ca Zet­terlund var fan­tas­tisk. Jaz­zi­ko­nen hyllas i ”Så myc­ket bätt­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.