Höga in­sat­ser i und­re värl­den

Ttela - - Tv Guide -

Tre per­so­ner (Adam Bro­dy, Edi Gat­he­gi och Ot­ma­ra Mar­re­ro) med helt oli­ka bak­grund, in­ve­ste­rar i en ny di­gi­tal va­lu­ta. Det le­der till att de ut­sätts för livs­fa­ra, sam­ti­digt som de ja­gas av FBI. Nu finns den tred­je sä­song­en av thril­ler­se­ri­en ”Star­tup” att se. Vi­aplay

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.