Vart är vår cy­kel­väg?

Ttela - - Insänt - Vän­tan­de Lind­ve­den­bo

Nu har jag fått nog av vän­tan på cy­kel­vä­gen ge­nom Lind­ve­den. Hur svårt ska det va­ra och gö­ra klart? Ni kan väl in­te läm­na det halv­fär­dig. Finns fle­ra barn­fa­mil­jer som bor längs vä­gen och många som pend­lar med cy­kel till stan.

Gör fär­digt det som på­bör­jats istäl­let för att bör­ja gö­ra nytt på and­ra stäl­len!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.