Kört för fort på Stall­bac­kabron?

Ttela - - Insänt - Pend­la­re

An­gå­en­de Stall­bac­kabron som det all­tid är dis­kus­sio­ner om bi­lar som kör för fort och kör sla­lom nu und­rar jag om vår po­lis­myn­dig­het får kö­ra över has­tig­hets­be­stäm­mel­ser och se­dan kas­ta sig in i hö­ger­fi­len när dom in­te är un­der ut­ryck­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.