Bru­kar du ha sön­dags­ång­est?

Ttela - - Insänt -

Elin Löf­berg, Troll­hät­tan.

– Nej, in­te nu när jag är för­äld­ra­le­dig. Jag bru­ka­de ha det när jag pend­la­de, då fick jag gå upp så ti­digt. Men nu har jag bör­jat plug­ga och hop­pas hit­ta ett jobb när­ma­re hem.

Lars-er­ik ”Lud­de” Sund­bäck, Troll­hät­tan.

– Nej, jag är pen­sio­när. Jag ha­de det in­te när jag job­ba­de hel­ler; jag triv­des på job­bet och var all­tid på re­san­de fot.

Sol-gun Gustafs­son, Troll­hät­tan.

– Nej, vad ska jag ha det för? Jag är pen­sio­när. Jag ha­de det när jag job­ba­de, när man ha­de haft det lugnt på hel­gen och skul­le pas­sa ti­der igen.

Sa­ra Jesch­ke­o­va, Troll­hät­tan

– In­te så myc­ket. Jag stu­de­rar så jag har in­te så många åta­gan­den och myc­ket fri tid. Kans­ke li­te in­för en ten­ta, men jag för­sö­ker att nju­ta av var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.