Bil­fö­ra­re miss­tänks för dro­gratt­fyl­le­ri

Ttela - - Nyheter -

Vä­ners­borg: Vid et­ti­den på lör­dags­mor­go­nen ska en po­lis­pa­trull ha stop­pat en per­son­bil på Öst­ra Vä­gen, i Vä­ners­borg. Un­der kon­trol­len ska fö­ra­ren ha ver­kat nar­ko­tikapå­ver­kad.

– Det är två po­lis­bi­lar som stan­nar bi­len och de två per­so­ner­na i bi­len är kän­da av po­li­sen se­dan ti­di­ga­re, sä­ger Hans Lip­pens, po­li­sens pressta­les­man i Re­gi­on Väst.

Fö­ra­ren miss­tänks nu för dro­gratt­fyl­le­ri och olov­ligt kör­ning. Yt­ter­li­ga­re en per­son, en pas­sa­ge­ra­re, miss­tänks för ringa nar­ko­ti­kabrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.