Följ­de ef­ter in­brotts­tjuv – kvin­na greps

Ttela - - Nyheter - Andre­as Eng­blom [email protected]­husla­ning­en.se

En miss­tänkt tjuv över­ras­ka­des när hon för­sök­te bry­ta sig in i en bo­stad. Men bo­stads­in­ne­ha­va­ren följ­de ef­ter kvin­nan som kun­de gri­pas – vil­ket led­de till fler miss­tan­kar.

In­brotts­för­sö­ket sked­de i Var­gön un­der lör­dags­kväl­len. Bo­stads­in­ne­ha­va­ren kom hem och såg en kvin­na, som han viss­te vem det var, för­sö­ka bry­ta sig in i hans hem. Kvin­nan gick då från plat­sen, men bo­stads­in­ne­ha­va­ren följ­de ef­ter och ha­de po­li­sen i te­le­fon.

Snart kom po­li­sen och kun­de gri­pa kvin­nan, som är i 30-års­ål­dern, och då hit­ta­des även nar­ko­ti­ka på hen­ne. Kvin­nan miss­tänks nu för för­sök till grov stöld och nar­ko­ti­kabrott.

Mis­stan­kar­na mot kvin­nan gjor­de ock­så att po­lis gjor­de en hus­rann­sa­kan på en an­nan adress i Var­gön och hit­ta­de där en mind­re mängd nar­ko­ti­ka. En man i 60-års­ål­dern som be­fann sig på adres­sen del­gavs miss­tan­ke om ringa nar­ko­ti­kabrott. Han för­hör­des på plats men greps in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.