Tu­ris­ter från Schweiz om­kom i tra­fi­ko­lyc­ka

Ttela - - Sverige -

Ki­ru­na: De sex unga män som om­kom i en tra­fi­ko­lyc­ka i Ki­ru­na var schwei­zis­ka tu­ris­ter. An­led­ning­en till Sve­rige­be­sö­ket var att få upp­le­va norr­sken. Män­nen, som var mel­lan 20 och 30 år gam­la, be­sök­te Sve­ri­ge för att upp­le­va norr­sken och var på väg hem när olyc­kan sked­de un­der nat­ten mot lör­dag, skri­ver SVT Norr­bot­ten.

De fär­da­des i en mi­ni­buss när de av oklar an­led­ning kroc­ka­de med en ful­las­tad malm­trans­port på läns­väg 395 vid Ma­sugns­byn i Ki­ru­na kom­mun. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.